Lieve Vrouweparochie

BREAKING NEWS: Jaar van Barmhartigheid wordt verlengd tot eind 2017

Op het feest van Christus Koning, zondag 20 november jongstleden, werd het Jaar van Barmhartigheid plechtig “gesloten” door paus Franciscus. Dit gebeurde in de Sint-Pietersbasiliek in Rome tijdens dezelfde viering waar aartsbisschop Jozef De Kesel tot kardinaal werd gecreëerd.

J Arnalsteen 2Het is een beetje vreemd dat de Kerk voorop loopt in het vieren van oud en nieuw. Het heeft te maken met onze gelovige kalender. Met de advent begint alles opnieuw. We worden liturgisch in uitkijk- en verwachtingsmodus gebracht. De geboorte van Jezus komt eerst. Eens het kleine jongetje in Betlehem geboren, kan hij opnieuw groeien tot de man van Nazareth. Wij gaan met hem mee, ook naar Jeruzalem waar hij aan het kruis sterft. Met Pasen vieren we dat hij niet in de dood is gebleven, maar dat hij leeft: tot bij ons, in onze Mechelse geloofsgemeenschappen.

Het heeft iets cyclisch, maar uiteindelijk wordt er bij het einde van een kerkelijk jaar niets afgesloten. Gegroeid mogen we verder gaan en verder bouwen aan het project van Jezus. Dat geldt evengoed voor het Jaar van Barmhartigheid. Ook na de plechtige sluiting is het niet gedaan met “de tijd van barmhartigheid”. Dat schrijft de paus zelf in zijn apostolische brief Misericordia et misera, Barmhartigheid en ellende.

Een paar weken geleden hadden we Mark Van de Voorde te gast in onze Lieve-Vrouweparochie. Hij is (onder meer) voormalig hoofdredacteur van het blad dat u aan het lezen bent. Hij heeft ons gelovig onderhouden over barmhartigheid of onverschilligheid.

Daar waar het op onze dagen in de politiek en in de samenleving er harder aan toe gaat, is de Kerk milder geworden: “Met paus Franciscus is het inzicht van de groei-ethiek ook de trappen van de Sint-Pieter opgeklommen. Paus Franciscus laat de barmhartigheid die in de pastorale praktijk al lang realiteit was, nu ook de toonaard van het kerkelijke spreken worden. De idealen zijn niet weg, ze krijgen hun juiste plaats terug: die van na te streven doel”. En ook: “Precies omdat de Kerk idealen voor en over de mens kent, kan ze zich niet verzoenen met een hardvochtige en vooral onverschillige samenleving”.

Ondertussen hebben we het einde van het “burgerlijke” 2016 meegemaakt . Naar gewoonte doken de voorbije weken in alle media de jaaroverzichten op. Daaruit blijkt inderdaad veel hardvochtigheid en onverschilligheid. We hoeven de feiten niet op te sommen. Terrorisme en de angst ervoor staan prominent op nummer één. Maar ook meer en meer mensen die, dicht bij huis, door de mazen van het welvaarts- en welzijnsnet glippen. En de onverschilligheid hiertegenover van anderen – medemensen – bestaat wel degelijk. Naast heel wat mooie dingen die ook gebeurd zijn in 2016. Door mensen aan mensen.

 

De Lieve-Vrouweparochie bestaat uit 7 gemeenschappen, elk met een eigen cultuur:

Het stedelijke Dijlegebied met H.Hart, waarvan de kerk werd overgedragen aan de Russisch-Orthodoxe kerk in Mechelen, het bedevaarstoord de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk en O.L. Vrouw o/d Dijle, voorzien als zondagskerk.

De 3 landelijke kernen: Leest, Heffen en Battel.

Muizen Deze gemeenschap omvat het grondgebied van de Sint-Lambertusparochie en de vroegere Sint-Albertusparochie, waarvan de kerk werd gesloten voor de katholieke eredienst.

De website voor het geheel van deze parochie wordt de komende maanden uitgebouwd.